Parker's Heritage Collection 12th Edition - Vurderinger og anmeldelser - Whiskybase (2023)

Whiskybase generelle vilkår og betingelser

Introduksjon

Whiskybase B.V. ("Whiskybase", "vi" eller "oss", firmadetaljer nedenfor) tilbyr en nettplattform for whiskyentusiaster som gir medlemmene tilgang til den mest omfattende, transparente og pålitelige ressursen av whiskyflasker og tillater og stimulerer medlemmene til å bidra informasjon om whiskyflasker til plattformen ("Service").

Disse generelle vilkårene og betingelsene (“Vilkår”), samt vår personvernerklæring (“Personvernerklæring”), gjelder for din (“deg”, “medlem”) bruk av tjenesten (som inkluderer besøk på Whiskybase-nettstedene).

Ved å bruke nettsiden(e) og registrere deg for tjenesten, bekrefter du uttrykkelig bekreftelse og aksept av vilkårene og godtar å være bundet av dem.

Vår tjeneste, aldersbegrensninger

Vår tjeneste er en nettbasert plattform som gir medlemmer informasjon (f.eks. flaskefakta, markedsindekser, markedsverdier og priser) om (for det meste) whisky og lar medlemmer legge til informasjon til plattformen. Vi selger ikke, og heller ikke tjenesten gir noen mulighet til å kjøpe, alkoholholdige produkter.

Hvert medlem må være i lovlig alder for alkohol i sitt bostedsland for å få lov til å bruke tjenesten. Hvis ingen slik lov eksisterer i et medlems bostedsland, må medlemmet være over 21 år for å bruke tjenesten. Vi har rett til å be deg om å fremlegge bevis på din alder og/eller å gi ytterligere identifikasjon for å forhindre bruk av mindreårige og/eller for andre lovlige eller legitime formål. Ved å bruke tjenesten, og ved å opprette en konto, representerer du, garanterer og bekrefter du at du er myndig.

Du erkjenner at tjenesten er beskyttet av opphavsrett og databaserettigheter. Tjenesten og kontoen din er kun til personlig bruk og kan ikke deles med noen tredjeparter. Vi gir registrerte medlemmer en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, tilbakekallbar rett til å få tilgang til og bruke tjenesten og til å se innholdet ("lisens"). Uten å begrense det foregående, inkluderer ikke lisensen (a) retten til å videreselge eller bruke tjenesten kommersielt (med mindre det er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende abonnementsplan), (b) retten til å gjøre tjenesten offentlig tilgjengelig eller bruk for offentlig visning, (c) enhver nedlasting, duplisering eller kopiering, innsamling og bruk av innholdet i tjenestene, f.eks. flaskeinformasjon, beskrivelser, rangeringer, observasjoner av detaljhandel og annenhåndsmarkedspriser, verdier osv., (d) retten til å lisensiere, bruke, selge, arkivere, reprodusere, distribuere, modifisere, utføre, publisere, lage avledede verk fra, tilby for salg eller bruk av tjenesten. Videre skal du ikke omgå, fjerne, endre, deaktivere, degradere eller forpurre noen av innholdsbeskyttelsene, dekompilere, reversere eller demontere tjenesten og programvare relatert til eller brukt i eller av tjenesten.

Uten at det berører avsnittet Ansvar nedenfor, kan tjenesten være midlertidig utilgjengelig under vedlikehold, oppdateringer osv. Vi skal gjøre rimelige anstrengelser for å informere deg om eventuell utilgjengelighet på grunn av vedlikehold eller oppdateringer.

Medlemsregistrering og kontoer

Du må opprette en konto for å kunne bruke tjenesten vår der følgende personopplysninger kreves: brukernavn, gyldig e-postadresse, bostedsland og passord. Ytterligere personlig informasjon kan gis av deg hvis du ønsker å gjøre det. Vennligst les vårPersonvernerklæringfor mer informasjon om vår bruk og behandling av dine personopplysninger.

Du er ansvarlig for alle aktiviteter gjennom kontoen din. Du er ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen du gir oss i forhold til kontoen din, og for å oppdatere den der det er nødvendig. Du har ikke lov til å opprette flere kontoer. Vi kan avslutte eller midlertidig suspendere kontoen din for å beskytte deg, oss selv eller våre partnere mot (mistenkt) identitetstyveri eller annen (mistenkt) uredelig (f.eks. falsk, villedende, villedende) aktivitet. Du har plikt til å holde påloggingsinformasjonen din konfidensiell. Du skal ikke gi andre tillatelse til å bruke eller få tilgang til kontoen din.

Avslutning

Du kan avslutte kontoen din når som helst. Hvis du avslutter kontoen din, vil du ikke lenger ha tilgang til tjenesten og dine bidrag (spesifisert nedenfor), hvis noen. Vi gir ikke sikkerhetskopier av dine bidrag. For å avslutte kontoen din, logg inn på kontoen din, gå til "innstillingssiden" og følg oppsigelsesinstruksjonene]. Hvis du kansellerer abonnementet, vil kontoen din automatisk bli stengt.

Vi forbeholder oss retten til umiddelbart og uten forvarsel å deaktivere, suspendere og/eller avslutte kontoen din hvis du ikke overholder vilkårene, hvis du handler ulovlig, hvis du ikke handler eller bruker tjenesten i god tro, eller hvis du forårsaker enhver skade på tjenesten, andre medlemmer, andre personer eller oss. Du vil bli varslet om deaktivering, suspensjon eller oppsigelse via e-postadressen som er knyttet til kontoen din.

Medlemsadferd og medlemsbidrag

Vi tillater ikke salg og/eller kjøp av produkter mellom medlemmer gjennom Tjenesten, f.eks. gjennom private meldinger. Hvis du ønsker å selge eller kjøpe produkter, vennligst se Whiskybase Market.

Uansett om tjenesten tilbyr funksjonaliteten til å bidra, er du eneansvarlig og ansvarlig for alt innhold og informasjon som du oppretter, laster opp, legger ut, publiserer, lenker til, dupliserer, overfører, registrerer, viser eller på annen måte gjør tilgjengelig på tjenesten eller til andre medlemmer, for eksempel chat-meldinger, tekstmeldinger, videoer, lyd, lydopptak, musikk, bilder, fotografier, tekst og annen informasjon eller materiale, enten det er offentlig eller privat overført ("Bidrag").

Du skal ikke bidra med diskriminerende, rasemessig støtende, fornærmende, støtende, truende, skremmende, unøyaktig, ufullstendig, obskønt, profan, trakasserende eller ulovlig materiale og/eller bidrag, eller andre bidrag som krenker, eller kan krenke eller krenke eller krenke eller kan krenke enhver tredjeparts rettigheter, inkludert immaterielle og industrielle rettigheter, rettigheter til privatliv og offentlighet. Videre, bevisst eller ubevisst manipulering av informasjon på tjenesten (som vurderinger), enhver aktivitet med den hensikt å påvirke slik informasjon, verdi eller anmeldelser på produkter (f.eks. flasker, merkevarer, destillerier, tappere eller butikker) er ikke tillatt. Å kontakte medlemmer for å selge eller kjøpe produkter eller be andre medlemmer om å selge eller kjøpe flasker utenfor vår tilknyttede plattform Whiskybase Market anses som et brudd på disse vilkårene og vil føre til oppsigelse av kontoen din uten at det berører andre rettigheter vi har under disse vilkårene og gjeldende lov.

Du erkjenner, forstår og godtar at vi ikke er forpliktet til å gjennomgå, sjekke eller overvåke noen bidrag, men vi kan gjøre det. Videre kan vi (uten forvarsel og uten å oppgi grunner) endre, slette eller endre alle bidrag, enten helt eller delvis, som etter vår skjønn og skjønn bryter disse vilkårene, er ulovlige, er på noen måte skadelige for deg, Medlemmer, oss, tjenesten eller tredjeparter.

Du gir oss herved (inkludert våre foreldre, tilknyttede selskaper, datterselskaper, (under)lisenshavere, rettighetshavere, etterfølgere, autoriserte tredjepartskontraktører), det verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelige, ubegrensede på noen måte, ikke-eksklusivt, overførbart, gratis og fullt innbetalt, rett og lisens til å duplisere, kopiere, reprodusere, distribuere, publisere, vise, gjøre tilgjengelig, fremføre, bruke, lagre, spille inn, spille av, tilpasse, endre, modifisere, lage avledede verk av eller i noe annet utnytte dine bidrag (inkludert eventuelle tidligere bidrag du allerede har lagt ut/opprettet på tjenesten (og enhver tidligere versjon av den)), gjennom alle midler og medier, enten det er nå kjent eller senere utviklet, inkludert men ikke begrenset til internett, nettsteder , trykt, magasiner, bøker, mobilapplikasjoner, spill, reklamer osv. Vi har rett til å overføre, tildele lisensen du har gitt til oss, eller gi lisenser og underlisenser til våre lisenshavere, eller ha og tillate dem å gi underlisenser til lisenshavere til andre parter.

Du representerer og garanterer herved at du er autorisert til å gi alle bidrag, at dine bidrag og bruken av oss ikke vil krenke eller krenke rettighetene til noen tredjepart. Du vil forsvare (etter vårt valg), holde oss og våre foreldre, tilknyttede selskaper, datterselskaper, (under)lisenshavere, rettighetshavere, etterfølgere, autoriserte tredjepartskontraktører skadesløse fra ethvert tap, skade, krav, ansvar eller utgifter (inkludert rimelige eksterne juridiske honorarer og kostnader) som faktisk påløper som et resultat av et tredjepartskrav som oppstår som følge av et brudd eller påstått brudd på dine forpliktelser, representasjoner og garantier gitt her.

Byrde

Ingenting i vilkårene skal utelukke eller begrense vårt ansvar for uredelig uriktig fremstilling eller for død eller personskade som følge av grov uaktsomhet eller forsettlig uredelighet fra oss.

Tjenesten er utarbeidet av oss utelukkende for informasjonsformål til medlemmer, og tjenesten er basert på informasjon vi anser som pålitelig og vi henter innholdet i tjenesten fra en rekke forskjellige tredjepartskilder (inkludert bidrag), men vi støtter ikke, støtte, representere, garantere eller garantere fullstendigheten, sannheten, nøyaktigheten eller påliteligheten til tjenestene og all informasjon deri.

Tjenesten, inkludert all informasjon som finnes i den, utgjør ingen råd (som, men ikke begrenset til, investeringsrådgivning, skatterådgivning, finansiell, økonomisk rådgivning) og er ikke ment som anbefalinger (enten personlig, generelt eller på annen måte) for å investere i selskaper, produkter, tjenester. Enhver investering og kjøp gjort, eller handling(er) utført basert på (informasjon i) tjenesten kan og vil innebære betydelig risiko (som, men ikke begrenset til tap, totalt tap). Tidligere "ytelser" (f.eks. verdier, vurderinger osv.) av produkter (f.eks. flasker, fat) og selskaper (f.eks. destillerier) oppført i Tjenestene er ikke en indikasjon på, og er heller ingen garanti for fremtidige resultater.

Før du tar noen avgjørelse (f.eks. kjøp, investering) overhodet basert på tjenesten, bør du vurdere å innhente profesjonelle/ekspertråd fra tredjepart om saken, og du bør vurdere om en slik avgjørelse er passende og gjennomførbar med hensyn til (blant annet) din økonomiske status og situasjon, din spesielle kunnskap/erfaring om saken (f.eks. produkter, selskaper) involvert.

I den maksimale utstrekning loven tillater, fraskriver vi oss uttrykkelig alle garantier og representasjoner med hensyn til tjenestene, enten det er uttrykkelig, underforstått, lovfestet eller på annen måte, inkludert, uten begrensning, enhver underforstått garanti for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, mangel på virus, nøyaktighet eller fullstendighet av svar eller resultater fra bruk av tjenestene, at tjenestene vil oppfylle spesifikke krav, at tjenestene vil være tilgjengelige eller uavbrutt, sikre eller fri for feil. Du erkjenner og godtar at tjenesten tilbys på "som den er" og "som tilgjengelig".

Verken Whiskybase eller noen av dets konsernselskaper (inkludert datterselskaper, tilknyttede selskaper eller holdingselskaper), styremedlemmer, ledere og ansatte skal på noen måte være ansvarlige eller ansvarlige (enten direkte, indirekte, følgemessige) for kostnader, krav, skader, forpliktelser og andre utgifter, inkludert eventuelle følgetap, du lider som følge av din bruk av tjenesten.

Diverse

Vi kan, men er ikke forpliktet til, å frigi nye funksjoner og verktøy eller andre funksjoner for tjenesten nå og da. Eventuelle nye funksjoner, verktøy og funksjoner skal være en del av og styres av vilkårene fra det øyeblikket de er lansert og/eller tilgjengelige. Videre forbeholder vi oss retten til å modifisere, endre, avbryte tjenesten, legge til eller fjerne funksjoner, oppdatere tjenesten, endre utseendet, midlertidig og permanent, når som helst, i sin helhet eller deler av den.

Vi kan endre eller oppdatere vilkårene fra tid til annen. Du vil bli varslet om eventuelle endringer gjennom tjenesten og/eller via e-post. Din fortsatte bruk av tjenesten etter at slike endringer eller oppdateringer trer i kraft, vil utgjøre en bekreftelse og (etter aktuelt) aksept av disse endringene eller oppdateringene.

Vi kan selge, lisensiere, overføre, tildele eller på annen måte disponere Tjenesten (inkludert Medlemmer) til enhver tredjepart uten varsel til deg, f.eks. (men uten begrensning) i forbindelse med enhver omorganisering, restrukturering, fusjon eller salg, eller annen overføring av eiendeler.

Hvis en bestemmelse i disse vilkårene holdes ugyldig, skal resten av vilkårene fortsette med full kraft og virkning.

Hvis vi bestemmer oss for ikke å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene, skal en slik avgjørelse ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse.

Ingen partnerskap, joint venture, byrå eller ansettelsesforhold opprettes som et resultat av din bruk av tjenesten.

Med mindre obligatorisk gjeldende lov bestemmer noe annet, er din bruk av og medlemskap i tjenesten utelukkende underlagt nederlandsk lov. Vi skal først prøve å avgjøre enhver tvist om en dram whisky. Tvister som ikke kan avgjøres over flere drams whisky skal utelukkende sendes til domstolen i Amsterdam, Nederland med mindre obligatorisk gjeldende lov bestemmer noe annet.

Om Whiskybase og kontaktinformasjon

Whiskybase B.V. er det nederlandske private aksjeselskapet, med sitt lovfestede sete i Rotterdam, Nederland og sitt kontor i Zwaanshals 530, 3035 KS Rotterdam, Nederland. Whiskybase B.V. er registrert hos det nederlandske handelskammer under nr. 52072819.

Eventuelle spørsmål, forespørsler og henvendelser kan rettes til:

info@whiskybase.com

eller på:

Whiskybase B.V.
attn. Kundeservice
Svanehals 530
3035 KS Rotterdam

Nederland

Versjon 2.0, juli 2022


Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated: 12/12/2023

Views: 5944

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.