Kontakt oss | Heritage School (2023)

Før du fortsetter, vennligst les gjennom dokumentet om personvernerklæringen og klikk på boksen nederst for å vise at du har gjort det.

  1. INTRODUKSJON

  The Heritage Private School er en engelsk sampedagogisk, akademisk selektiv skole for elever i alderen 2 til 19, med inntak fra en rekke ulike kulturelle bakgrunner. Skolen følger 2014 National Curriculum for England (https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum), og som sådan undervises leksjonene på engelsk, og karakterer og karakterer for vurderingsformål gjenspeiler standard britisk praksis. Skolen utsteder også et formelt skoleavslutningssertifikat (Apolytirion) på slutten av år 13. Heritage Private School er et Cambridge International Fellowship Centre, og et eksamenssenter for Cambridge Assessment International Education (http://www.cambridgeinternational.org/ ) og Pearson Edexcel International Examinations (http://qualifications.pearson.com).Vi tar vårt ansvar som behandlingsansvarlig på alvor og er forpliktet til å bruke personopplysningene vi har i samsvar med loven og skolens formål.

  Denne personvernerklæringen er i samsvar med den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) 2016/679, og den gir detaljert informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Vennligst les den nøye, og hvis du har spørsmål angående dine personopplysninger eller bruken av dem, vennligst kontakt personvernombudet på e-post pådpo@hps.ac.cy; på telefon på +35725367018; eller, per post hos DPO, The Heritage Private School, Palodia 4549, Kypros.

  1. TYPER PERSONOPPLYSNINGER VI INNSAMLER OG BEHANDLER

  Vi samler inn og behandler personopplysninger om potensielle, nåværende og tidligere elever og deres foreldre; ansatte, leverandører og entreprenører; venner og støttespillere; og andre personer knyttet til eller besøker Heritage Private School, inkludert elever som er påmeldt vår sommerskole.

  Personopplysningene vi behandler har ulike former – det kan være faktaopplysninger, meningsytringer, bilder eller annen registrert informasjon som identifiserer eller relaterer seg til et levende individ. Eksempler inkluderer:

  • navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser og andre kontaktdetaljer
  • familiedetaljer, for eksempel foreldres navn, telefonnumre, passnummer, adresser
  • opptak, akademiske, disiplinære og andre utdanningsrelaterte poster, informasjon om spesialpedagogiske behov, referanser, eksamensmanuskripter og karakterer
  • utdanning og sysselsettingsdata
  • bilder, lyd- og videoopptak
  • økonomisk informasjon
  • deltatt på kurs, møter eller arrangementer.

  Som skole må vi behandle spesialkategori personopplysninger, f.eks. om helse eller etnisitet. Vi gjør det i samsvar med gjeldende lov (inkludert med hensyn til sikring eller ansettelse) eller med uttrykkelig samtykke.

  (Video) American Heritage School – Heritage Science Research Institute

  1. INNSAMLING, HÅNDTERING OG DELING AV PERSONDATA

  Vi samler inn det meste av personopplysningene vi behandler direkte fra den berørte personen (eller i tilfelle av elever, fra deres foreldre). I noen tilfeller samler vi inn data fra tredjeparter (for eksempel dommere, tidligere skoler eller fagpersoner eller myndigheter som jobber med den enkelte) eller fra offentlig tilgjengelige ressurser.

  Personopplysninger som holdes av oss behandles av passende ansatte for formålene som dataene ble gitt til. Vi tar passende tekniske og organisatoriske skritt for å sikre sikkerheten til personopplysninger om enkeltpersoner, inkludert retningslinjer rundt bruk av teknologi og enheter, og tilgang til skolesystemer. Vi overfører ikke personopplysninger utenfor EU med mindre vi er overbevist om at personopplysningene vil bli gitt et tilsvarende beskyttelsesnivå.

  I løpet av skolevirksomheten deler vi personopplysninger (inkludert spesielle kategorier av personopplysninger der det er hensiktsmessig) med tredjeparter som eksamenskomitéer, skolens profesjonelle rådgivere og relevante myndigheter (f.eks. Kunnskapsdepartementet, Velferdskontoret, Statistisk Institutt, Utlendingskontoret , Skatteetaten, Trygdeetatene). Noen av systemene våre leveres av tredjeparter, f.eks. vertsbaserte databaser, skolens nettside, skolekalender, skolens e-post, plattformer og applikasjoner. Dette er alltid underlagt kontraktsmessige forsikringer om at personopplysninger vil bli oppbevart sikkert og kun i samsvar med våre spesifikke instruksjoner.Vi oppbevarer personopplysninger om The Heritage Private School Alumni. Vi deler eller selger ikke personopplysninger til andre organisasjoner for deres egne formål.

  1. FORMÅL VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER FOR

  Vi behandler personopplysninger for å støtte skolens drift som en privat skole registrert av Kypros utdanningsdepartement og spesielt for:

  • Utvelgelse og opptak av studenter;
  • Utdanning til studenterinkludert administrasjon av skolens læreplan og timeplan; overvåke studentfremgang og utdanningsbehov; rapportere om det samme internt og til foreldre; administrasjon av studentenes påmeldinger til interne og eksterne eksamener, rapportering om og publisering av resultatene; gi referanser til studenter (inkludert etter at en student har sluttet);
  • Tildeling av pedagogisk støtte og relaterte tjenester til studenter(og foreldre) inkludert opprettholdelse av disiplin; tilbud av karrierer og bibliotektjenester; administrasjon av idrettsarmaturer og lag, skoleturer; tilveiebringelse av skolens IT- og kommunikasjonssystem og virtuelle læringsmiljø (og overvåking av det samme) alt i samsvar med retningslinjer for studentbruk av pedagogisk teknologi.
  • Tilbud av utdanningskursi skoleferier til studenter som er påmeldt slike kurs;
  • Ivaretakelse av studentenes velferd og tilbud av sjelesorg, velferd, helsetjenesterav skolens ansatte;
  • Forskning på og utvikling av effektive undervisnings- og læringsmetoder og beste praksis;
  • Overholdelse av lover og reglerinkludert utarbeidelse av informasjon for inspeksjoner, innsending av informasjon til Kunnskapsdepartementet og andre offentlige avdelinger;
  • Operativ ledelseinkludert kompilering av studentposter; administrasjon av fakturaer, gebyrer og konti; forvaltningen av skolens eiendom; styring av sikkerhets- og sikkerhetsarrangementer (inkludert bruk av CCTV i samsvar med vår CCTV-policy og overvåking av skolens IT- og kommunikasjonssystemer i samsvar med våre retningslinjer for studentbruk av pedagogisk teknologi); ledelsesplanlegging og prognoser; forskning og statistisk analyse; administrasjon og implementering av skolens regler og retningslinjer for studenter og ansatte; vedlikehold av arkiver og andre operasjonelle formål;
  • Personaladministrasjoninkludert rekruttering av ansatte og/eller engasjement av underleverandører; administrasjon av lønn, pensjoner og sykefravær; gjennomgang og vurdering av ansattes ytelse; gjennomføring av klagemål, evner eller disiplinære prosedyrer; og vedlikehold av passende personaljournaler for nåværende og tidligere ansatte; og gi referanser;
  • Fremme av skolengjennom sin egen nettside, prospektet og andre publikasjoner og kommunikasjon (inkludert gjennom våre sosiale mediekanaler); og
  • Opprettholde relasjoner med Heritage Alumni og det bredere skolesamfunnetved å kommunisere med kroppen til nåværende og tidligere elever og/eller deres foreldre eller foresatte og organisere arrangementer.

  Behandlingen angitt ovenfor utføres for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (inkludert de under opptaksskjemaet for skolesøknad og ansettelseskontrakter for ansatte). Vi forventer også at disse formålene danner våre legitime interesser.

  1. INNSAMLING OG HOLDE KONTAKT

  Vi samler inn penger fra privatpersoner, bedrifter og stiftelser som ønsker å støtte våre arrangementer. Vi bruker ikke tredjeparts profileringsselskaper, men vi kan analysere offentlig tilgjengelige data om potensielle givere (f.eks. fra LinkedIn) for å lage en profil med interesser og preferanser slik at vi kan komme med passende forespørsler.

  (Video) Concept and Walkthrough Video || Jain Heritage School Whitefield || 2022-23

  Vi holder kontakten med Heritage Alumni, nåværende eller tidligere foreldre eller andre medlemmer av skolesamfunnet. Vi ber deg om å bli med på Heritage School Mailing List for å holde deg oppdatert om våre aktiviteter og invitere deg til arrangementer av interesse på e-post. Du kan bli med på listen hvis du klikkerhttps://heritageschool.ac.cy/subscribe. Merk at du når som helst kan melde deg av Heritage Mailing List ved å besøkehttps://heritageschool.ac.cy/unsubscribe/.

  1. HVOR LENGE VI OPPBEVARER PERSONOPPLYSNINGER

  Vi beholder personopplysninger kun av en legitim og lovlig grunn og bare så lenge det er nødvendig eller påkrevd ved lov. Vi har retningslinjer for oppbevaring av journaler som angir tidsperioden som ulike kategorier av data oppbevares for. Hvis du har noen spesifikke spørsmål om oppbevaringsperiodene våre eller ønsker å be om at dine personopplysninger vurderes for sletting, vennligst kontakt personvernombudet.

  1. DINE RETTIGHETER

  Du har ulike rettigheter under GDPR til å få tilgang til og forstå personopplysningene vi har om deg, og i noen tilfeller be om at de slettes eller endres eller at vi slutter å behandle dem, men underlagt visse lovlige unntak og begrensninger.

  Du har alltid rett til å trekke tilbake samtykke, der det er gitt, eller på annen måte protestere mot å motta generisk eller pengeinnsamlingskommunikasjon. Vær imidlertid oppmerksom på at skolen kan ha en annen lovlig grunn til å behandle de aktuelle personopplysningene selv uten ditt samtykke. Denne grunnen vil vanligvis ha blitt hevdet under denne personvernerklæringen, eller kan eksistere under en eller annen form for kontrakt eller avtale med den enkelte (f.eks. en arbeids- eller overordnet kontrakt, eller på grunn av et kjøp av varer eller tjenester).

  Hvis du ønsker å få tilgang til eller endre dine personopplysninger eller ønsker at de skal overføres til en annen person eller organisasjon eller har andre innvendinger mot hvordan personopplysningene dine brukes, vennligst send en skriftlig forespørsel til personvernombudet.

  Vi vil svare på slike skriftlige forespørsler så snart det er praktisk mulig, og under alle omstendigheter innen lovbestemte frister, som er én måned i tilfelle forespørsler om tilgang til informasjon. Vi vil bli bedre i stand til å svare raskt på mindre, målrettede forespørsler om informasjon. Hvis forespørselen er åpenbart overdreven eller lik tidligere forespørsler, kan vi be deg om å revurdere eller kreve et forholdsmessig gebyr, men bare der GDPR tillater det.

  (Video) HERITAGE ISLES: Best Community Living In Tampa FL 2023 | Tampa Florida Homes | Moving To Tampa FL

  Du bør være klar over at visse data er unntatt fra innsynsretten. Dette kan inkludere informasjon som identifiserer andre individer, eller informasjon som er underlagt juridisk privilegium. Vi er heller ikke pålagt å avsløre noen studenteksamenmanus (selv om sensorers kommentarer kan bli avslørt), og heller ikke noen konfidensiell referanse gitt av skolen med henblikk på utdanning, opplæring eller ansettelse av noen enkeltperson.

  1. STUDENTDATA

  Rettighetene i henhold til databeskyttelseslovgivningen tilhører den personen som dataene gjelder. Vi vil imidlertid ofte stole på foreldrenes samtykke for å behandle personopplysninger knyttet til elever (hvis samtykke er påkrevd) med mindre det, gitt arten av den aktuelle behandlingen, og elevens alder og forståelse, er mer hensiktsmessig å stole på studentens samtykke .

  Foreldre bør være klar over at de i slike situasjoner ikke kan bli konsultert, avhengig av barnets interesser, foreldrenes rettigheter i henhold til loven eller kontrakten deres, og alle omstendighetene.

  Generelt vil vi anta at studentenes samtykke ikke kreves for vanlig utlevering av personopplysningene deres til foreldrene, f.eks. for å holde foreldre orientert om elevens aktiviteter, fremgang og adferd, og av hensyn til elevens velferd, med mindre det etter skolens vurdering er god grunn til å gjøre noe annet.

  Men der en student forsøker å ta opp bekymringer konfidensielt med et medlem av personalet og uttrykkelig tilbakeholder deres samtykke til at deres personopplysninger blir utlevert til foreldrene, kan vi være forpliktet til å opprettholde konfidensialitet med mindre det etter vår mening er en god grunn å gjøre noe annet; for eksempel der skolen mener utlevering vil være til beste for eleven eller andre elever, eller er lovpålagt.

  Studenter kan komme med forespørsler om tilgang til sine egne personopplysninger, forutsatt at de har tilstrekkelig modenhet til å forstå forespørselen de sender. En person med foreldreansvar vil som hovedregel ha rett til å fremsette en forespørsel om innsyn på vegne av studenter, men den aktuelle informasjonen anses alltid som barnets rett. En student i alle aldre kan be en forelder eller annen representant om å sende inn en forespørsel om tilgang til emnet på deres vegne. Dessuten (hvis av tilstrekkelig modenhet) deres samtykke eller autoritet kan det være nødvendig å søke av forelderen som sender en slik forespørsel.

  (Video) JIS Heritage School Tour

  1. ENDRING AV DETALJER

  Vi prøver å sikre at alle personopplysninger som holdes i forhold til en enkeltperson er så oppdaterte og nøyaktige som mulig. Vennligst gi beskjeddpo@hps.ac.cyav eventuelle endringer i viktig informasjon, for eksempel kontaktinformasjon, som lagres om deg.

  1. DENNE POLITIKKEN

  Våre retningslinjer for personvern bør leses i sammenheng med våre andre retningslinjer og vilkår og betingelser som refererer til personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til, vårt skolesøknadsskjema.

  Vi vil oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Alle vesentlige endringer som påvirker hvordan vi behandler dine personopplysninger vil bli varslet på nettstedet vårt og til deg direkte, så langt det er praktisk mulig.

  Som et datasubjekt kan du ta opp enhver bekymring du har i en sak knyttet til dine databeskyttelsesrettigheter til skolens databeskyttelse ved å sende en e-post tildpo@hps.ac.cy.

  Eventuelle klager du måtte ha med hensyn til brudd på rettighetene dine i henhold til GDPR kan sendes inn til den relevante tilsynsmyndigheten hvis detaljer er som følger:

  Ansatt for kommisjonæren for personopplysningsbeskyttelse
  1, Iasonos Str., 1082 Nicosia
  P.O.Box 23378, 1682 Nicosia
  Tlf: +357 22818456, Faks: +357 22304565
  E-post:commissioner@dataprotection.gov.cy
  http://www.dataprotection.gov.cy

  (Video) Welcome to Heritage Skills Academy

 • FAQs

  What is AHS worldwide? ›

  LDS Homeschool & Online School for busy LDS families! AHS Worldwide. STRONG ROOTS 50+ years delivering strong academics. “by study, and also by faith.”

  What is the scariest part of AHS? ›

  These are seven of the scariest episodes from American Horror Story so far.
  • 2 Neighbors From Hell (Cult, Episode 3)
  • 3 Piggy Piggy (Murder House, Episode 6) ...
  • 4 Chapter 5 (Roanoke, Episode 5) ...
  • 5 Checking In (Hotel, Episode 1) ...
  • 6 Monsters Among Us (Freak Show, Episode 1) ...
  • 7 Camp Redwood (1984, Episode 1) ...
  Nov 16, 2022

  Is American Heritage a Mormon school? ›

  Though the school is oriented toward The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, it is not legally affiliated with Brigham Young University or The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

  Videos

  1. Champions at work 2018 - Jain Heritage School
  (JainHeritageSchool)
  2. Heritage Academy's Cooper Ross signs with BYU Football
  (Heritage Academy Schools (Arizona))
  3. Reinventing The Playground | Christian Heritage School
  (The Recreational Group)
  4. The Problem with DNA Testing for Native American Heritage w/Shannon O'Loughlin | Joe Rogan
  (JRE Clips)
  5. Heritage Academy students gain life skills at job prep competition
  (WRDW News 12)
  6. How to open a heritage language school
  (International and Heritage Languages Association)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Cheryll Lueilwitz

  Last Updated: 21/08/2023

  Views: 5413

  Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Cheryll Lueilwitz

  Birthday: 1997-12-23

  Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

  Phone: +494124489301

  Job: Marketing Representative

  Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

  Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.